Jordabalksundersökning

Vi undersöker alla delar som omfattas av Jordabalken.
Köparens undersökningsplikt är omfattande enligt Jordabalken.
Vi besiktar och undersöker fastigheten som enligt lagen faller på köparens ansvar.