Slutbesiktning

Slutbesiktning görs när  entreprenaden är klar. Det är besiktningsförrättare som utför slutbesiktningen. För att det 10-åriga konsumentskyddet skall gälla måste en slutbesiktning genomföras. Allt levererat material och hela  entreprenaden blir underkänd eller godkänd  i samband med slutbesiktningen