Överlåtelsebesikting

Det finns en kravspecifikation för att vara en certifierad överlåtelsebesiktingsman

  • Minst 2 års utövande av självständig väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift
  • Omfattande erfarenhet som överlåtelsebesiktningsman.
  • Goda kunskap om lagstiftning och bestämmelser.
  • Konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning.
  • God kompetensen genom att kontinuerligt tillgodogöra sig nya regler.
  • Kontinuerligt genomförd fortbildning