Förbesikting

Beställaren har rätt att efter samråd med entreprenören ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Den del som skall tas i bruk  bör innan tillträde besiktigas.Om delen inte är färdigställd och entreprenören fortfarande disponerar delen som arbetsområde ska förbesiktning väljas.

Förbesiktningen är inte obligatorisk utan genomförs oftast då det  råder oklarheter mellan beställare och entreprenör.  Förbesiktningen är till för att fastställa den aktuella statusen på byggnaden.

En