Garantibesiktning

En garantibesiktning av entreprenader upphandlade med AB 04 eller ABT 06 , dessa utförs oftast före två år efter slutbesiktning. För dig som köpare är det viktigt att eventuella fel och brister upptäcks innan denna garantitid hunnit löpa ut.

Planera in garantitiden till en dag ett par veckor innan garantitiden går ut.
Enligt  AB och ABT så skall besiktningen ske före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat.

  •  Garantitid 2 år, AB 04 innebär det att om inte parterna kommit överens om annat, så sker garantibesiktningen före utgången av den två åriga garantitiden.
  •  Garantitid 5 år, ABT 06 före utgången av den fem åriga garantitiden sker således ingen garantibesiktning, utan här får beställaren bevaka om fel uppstått och om så erfordras kan en särskild besiktning ske. För beställaren föreskrivna särskilda material eller särskilda varor gäller tvåårig garantitid

Besiktningen sker genom att  beställare och entreprenör  och besiktningsman gemensamt går igenom fel under garantitiden som kan härröras till entreprenören.
Endast dessa fel kan bli föremål för krav om åtgärdande.

Efter besiktningen utfärdar Control AB  ett utlåtande som båda parter får ta del av. De fel som upptäcks och som kan lastas entreprenören ska åtgärdas snarast möjligt om inte parterna kommer överens om någonting annat.