Efterbesiktingar

Efterbesiktning av kvarstående fel från slutbesiktningen.

Det är vanligen förekommande att beställaren önskar en efterbesiktning i anslutning till garantibesiktningen. Om det är aktuellt med en efterbesiktning av kvarstående fel från slutbesiktningen bör överenskommelse om detta träffas innan någon kallelse till garantibesiktning skickas ut till parterna.